Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska w projekcie reprezentowana jest przez trzy grupy badawcze: dwie z Wydziału Elektroniki (LFEG i LML) i jedną z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (FOG) o uzupełniających się kompetencjach:

Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej (LFEG) stanowi zespół młodych, ambitnych pracowników naukowych (6 pracowników etatowych), doktorantów (6 osób) i studentów (2 osoby) kierowanych przez prof. Krzysztofa Abramskiego. Posiada bardzo duże doświadczenie w aplikacyjnej i praktycznej optoelektronice laserowej i światłowodowej. Aktualnie prowadzi szereg prac związanych z: badaniami nad wykorzystaniem nanomateriałów do generacji ultrakrótkich impulsów, projektowaniem i praktyczną realizacją impulsowych układów światłowodowych w zakresie spektralnym od światła widzialnego do średniej podczerwieni, rozwojem technik spektroskopowych o charakterze aplikacyjnym w zakresie średniej podczerwieni i THz, wibrometrią laserową, laserami ciała stałego oraz rozwiązywaniem problemów na polu zaawansowanej elektroniki analogowej i cyfrowej. Grupa posiada ugruntowaną pozycję na świecie. Prowadzone badania są szeroko rozpoznawane o czym świadczy fakt, że prace zrealizowane w ostatnich 5-ciu latach były cytowane ok. 1500 razy. Ambicją grupy jest kompleksowa realizacja prac badawczych i transfer wyników badań podstawowych do sfery aplikacyjnej o czym świadczą opracowane przez Grupę prototypy urządzeń.

Z lewej: prototyp femtosekundowego oscylatora światłowodowego z nasycalnym absorberem na bazie grafenu. Z prawej: prototyp jednoczęstotliwościowego lasera zielonego zbudowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Grupa Mikroobróbki Laserowej (LML) jest częścią Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W ostatniej dekadzie grupa opracowała wiele nowych istotnych rozwiązań (technologii) w aplikacjach związanych z mikroobróbką laserową i jej zastosowaniami, w tym: prototypowanie mikrooptyki oraz struktur LOC, wytwarzanie oraz charakteryzację implantów medycznych (biodegradowalnych stentów wieńcowych), laserową metalizację ceramiki AlN oraz wytwarzanie na jej bazie metamateriałów, wytwarzanie warstw hydrofobowych (poprzez nanostrukturyzację np. LIPSS), opracowanie powtarzalnego laserowego kolorowego znakowania metali (Gold Medal Brussels Innova 2012), czy też opracowanie laserowo indukowanych powłok zwiększających odporność korozyjną stali austenitycznych. Specjalnością grupy jest również laserowa modyfikacja oraz analiza własności fizykochemicznych polimerów pod wpływem promieniowania laserowego.

Przykłady struktur wytworzonych w procesie mikroobróbki laserowej w laboratoriach LML

Grupa Optyki Światłowodów, złożona z 9 pracowników etatowych i 3 doktorantów, prowadzi badania eksperymentalne i symulacyjne dotyczące właściwości światłowodów specjalnych (krzemionkowych i polimerowych) i ich zastosowań w systemach czujnikowych, telekomunikacji i optyce nieliniowej. Grupa posiada doświadczenie w zakresie charakteryzacji konwencjonalnych i mikrostrukturalnych światłowodów, w tym pomiarów dwójłomności, dyspersji chromatycznej, dyspersji polaryzacyjnej, przesłuchów polaryzacyjnych, strat transmisyjnych i zgięciowych, strat polaryzacyjnych oraz czułości włókien na wybrane czynniki zewnętrzne. Grupa zajmuje się także projektowaniem światłowodów fotonicznych o unikalnych właściwościach transmisyjnych, metrologicznych i nieliniowych. Ponadto, wytwarza światłowodowe siatki długookresowe (w światłowodach krzemionkowych i polimerowych), a także siatki Bragga (w światłowodach polimerowych) do zastosowań metrologicznych. W ciągu ostatnich 10 lat grupa realizowała projekty badawcze na kwotę ponad 15 mln zł i opublikowała ponad 70 artykułów poświęconych tematyce światłowodowej.

Generacja superkonitnuum w światłowodach mikrostrukturalnych oraz planarne struktury falowodowe

Zaangażowany w projekt NLPQT zespół z Politechniki Wrocławskiej stanowią:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski
Kierownik Grupy Elektroniki Laserowej i Światłowodowej, Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki

dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. PWr
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki


dr hab. inż. Grzegorz Soboń
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

dr hab. inż. Arkadiusz Antończak, prof. PWr
Kierownik Laboratorium Mikroobróbki Laserowej, Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki

dr inż. Bogusz Stępak
Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki

prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk
Kierownik Grupy Optyki Światłowodowej, Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

dr hab. inż. Gabriela Statkiewicz-Barabach Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

dr inż. Tadeusz Martynkien Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

dr inż. Karol Tarnowski Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

dr hab. inż. Michał Nikodem Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki