PCSS

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Priorytetowe zadania postawione przed PCSS koncentrują się w dwóch nurtach: budowy, udostępniana i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki polskiej (w kontekście regionu i całego kraju) oraz prac naukowo-badawczych oraz prac rozwojowych z obszaru technologii ICT i ich integracji z otoczeniem.

W ramach rozwoju infrastruktury informatycznej nauki PCSS wybudowało i zarządza miejską światłowodową siecią naukową POZMAN, obejmującą ponad 200 km własnych światłowodów łączących wszystkie jednostki naukowe w Poznaniu i okolicy. Od roku 2001 realizuje budowę krajowej, światłowodowej sieci naukowej PIONIER, która obejmuje 6824 km eksploatowanych światłowodów w Polsce i 2454 km w Europie, łącząc wszystkie polskie środowiska akademickie, tj. 21 miejskich sieci komputerowych w 21 miastach akademickich i 5 centrów Komputerów Dużej Mocy (KDM).

Zasięg sieci PIONIER

PCSS jest także jednym z Centrów Komputerów Dużej Mocy. Aktualnie oferuje dla środowiska akademickiego dostęp do zasobów obliczeniowych o różnych architekturach, o łącznej mocy 1.7 Pflopsów oraz możliwości archiwizacji o pojemności 48 PB.

PCSS w ramach swojej infrastruktury operacyjnej oraz laboratoryjnej posiada specjalizowane pomieszczenia oraz aparaturę dedykowaną do pomiarów komponentów optycznych oraz systemów transmisji optycznych. W skład infrastruktury pomiarowej wchodzą: analizatory widma systemów optycznych, analizatory modulacji optycznych, mierniki mocy optycznej, programowalne filtry optyczne, wąskopasmowe oraz szerokopasmowe źródła laserowe, kontrolery stanu polaryzacji, mierniki mocy optycznej, reflektometry oraz mierniki dyspersji chromatycznej oraz polaryzacyjnej. W ramach laboratorium systemów optycznych PCSS prowadzi prace zarówno badawcze (aktualnie projekt ROAM), eksperymentalne oraz operacyjne związane z funkcjonowaniem sieci PIONIER. Laboratorium optyczne oraz sieć PIONIER wspólnie stanowią rozproszony, zaawansowany optyczny system testowy do prac nad zaawansowanymi technikami oraz usługami związanymi z optyczną transmisją danych.

PCSS posiada także dedykowane laboratorium czasu i częstotliwości w ramach którego rozwija, wdraża i testuje najnowsze technologie dystrybucji sygnałów wzorcowych w sieciach światłowodowych. W skład laboratorium wchodzą: maser wodorowy, mikrostepper, wielokanałowy licznik przedziałów czasu, systemy dystrybucji czasu ELSTAB oraz system porównań satelitarnych TTS4. W laboratorium znajduje się także fontanna cezowa wraz z oprzyrządowaniem, udostępniona przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. W laboratorium dostępne są sygnały czasu z dwóch głównych, polskich laboratoriów metrologicznych: Głównego Urzędu Miar (GUM) – UTC(PL) oraz Centrum Badań Kosmicznych (CBK) – UTC(AOS). Laboratorium posiada bezpośrednie połącznie z krajową siecią PIONIER, gdzie testowane są nowe sposoby transmisji sygnałów czasu w optycznych produkcyjnych sieciach transmisyjnych DWDM. Ponadto zespół elektroników prototypuje i rozwija nowe urządzenia automatycznego przełączania sygnałów czasu i częstotliwości w pracowni FabLab

Laboratorium FABLAB w PCSS

PCSS uczestniczył w realizacji 170 międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych między innymi w ramach 5-go, 6-go oraz 7-go Programu Ramowego i H2020, koordynując 17 z nich oraz w 48 projektach krajowych koordynując 15 z nich. ICHB PAN PCSS uzyskał 3-krotnie nagrodę „Kryształowej Brukseli” za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej.

Kluczowymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu NLPQT z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN są:

prof. dr hab. inż. Jan Węglarz
Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

dr inż. Maciej Stroiński
Zastępca Dyrektora IChB PAN ds. PCSS