UMCS

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w projekcie NLPQT jest reprezentowany przez Pracownię Technologii Światłowodów. Skład osobowy PTŚ stanowi obecnie 9 pracowników etatowych i 1 doktorant. W Pracowni prowadzone są badania eksperymentalne w zakresie opracowania technologii różnych rodzajów światłowodów (klasycznych i mikrostrukturalnych) ze szkła krzemionkowego, szkieł typu high silica (słabo domieszkowane szkło krzemionkowe) i polimerów. W tym zakresie pracownicy PTŚ posiadają ponad 40 letnie doświadczenie (pierwszy światłowód został wytworzony w 1975r.). Ponadto w PTŚ opracowywane są nowe materiały użyteczne w technologii światłowodów (np.: nowe powłoki ochronne, polimery aktywne) oraz konstruowane są maszyny technologiczne. PTŚ posiada również doświadczenie w zakresie projektowania i charakteryzacji konwencjonalnych i mikrostrukturalnych światłowodów, w tym pomiarów dwójłomności, strat transmisyjnych i zgięciowych oraz czułości włókien na wybrane czynniki zewnętrzne. W ostatnich 10 latach pracownicy Pracowni uczestniczyli w kilku projektach międzynarodowych, zrealizowali również 6 krajowych projektów badawczych i opublikowali ponad 50 artykułów poświęconych tematyce światłowodowej oraz materiałom użytecznym w technologii światłowodów.

Zdjęcia przekrojów poprzecznych mikrostrukturalnych światłowodów ze szkła krzemionkowego.

Kluczowymi osobami z Pracowni Technologii Światłowodów UMCS uczestniczącymi w realizacji projektu NLPQT są:

dr Paweł Mergo
Kierownik Pracowni Technologii Światłowodów, Wydział Chemii

mgr Krzysztof Poturaj
Pracownia Technologii Światłowodów, Wydział Chemii