Instytut Fizyki UMK

Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest podstawową jednostką organizacyjną Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W skład instytutu wchodzi siedem zakładów badawczych oraz kilkanaście pracowni dydaktycznych.

Naukowcy z IF UMK w Toruniu realizują prace badawcze w zakresie współczesnej fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz nauk interdyscyplinarnych w dziedzinach takich jak fotonika, fizyka kwantowa, fizyka atomowo-molekularna, spektroskopia, metrologia częstotliwości i gazów, chemia kwantowa, fizyka matematyczna, nanotechnologia, fizyka medyczna, biofizyka i bioinformatyka. Badania te dają fizyce toruńskiej wiodącą pozycję w kraju i czynią ją rozpoznawalną w świecie. W ciągu ostatnich 10 lat naukowcy z IF UMK zrealizowali ponad ćwierć tysiąca projektów badawczych finansowanych przez polskie i europejskie agendy badawcze o łącznym budżecie przekraczającym 140 milionów złotych. W roku 2018 w Instytucie Fizyki realizowanych było 70 grantów o łącznej kwocie dofinansowania ponad 34 mln zł.

Potencjał IF UMK w Toruniu wspiera również Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej – pierwsze w Polsce laboratorium o ponadregionalnym charakterze. Infrastruktura laboratoriów w Centrum Optyki Kwantowej umożliwia prowadzenie wysokiej jakości badań oraz kształcenie studentów i doktorantów, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności przenoszą do nauki i gospodarki. Optyczny tomograf komputerowy, jeden z najnowocześniejszych i najdokładniejszych w świecie wzorców czasu, znany jako Polski Optyczny Zegar Atomowy, pierwszy i jak dotąd jedyny w Europie środkowo-wschodniej, kondensat Bosego-Einsteina, a także badania tworzące fundamenty dla rozwoju nowoczesnej bio-, nano- i fotowoltaiki są najbardziej rozpoznawalnymi i spektakularnymi osiągnięciami pracowników Instytutu ostatnich lat.

Zaangażowany w projekt NLPQT zespół z Instytutu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stanowią:

dr hab. Michał Zawada, prof. UMK
Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK
Zakład Mechaniki Kwantowej

dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK
Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej

dr hab. Daniel Lisak, prof. UMK
Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

dr hab. Iwona Gorczyńska
Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej

dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK
Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej

dr inż. Łukasz Kłosowski
Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

dr Piotr Masłowski
Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyczne

dr Piotr Wcisło
Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

dr Piotr Kolenderski
Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej