Drgania pręta

Zagadnienia do przygotowania przed zajęciami:
  • Jak wyglądają kolejne mody drgań pręta zamocowanego na jednym końcu?
  • Jakie są stosunki częstości 3 kolejnych drgań własnych pręta?
  • Jak częstość pierwszego modu drgań zależy od grubości i długości pręta?
  • Dlaczego elektromagnes wykrywający drgania struny pokazuje zmienne napięcie gdy pręt drga?
  • Rozwiązać problem 12 z instrukcji do ćwiczenia (oddać rozwiązanie prowadzącemu przed zajęciami)

Nie jest wymagane rozwiązanie wszystkich zadań z instrukcji!

Zagadnienia do przemyślenia

(jeśli nie znasz odpowiedzi, spytaj prowadzącego na początku zajęć)

  • Dlaczego równanie drgań pręta różni się od klasycznego równania falowego (czwarta pochodna zamiast drugiej)?
  • W instrukcji napisano:

Dlaczego z faktu, że na koniec pręta nie działają żadne siły ani momenty sił wynika zerowanie się tych pochodnych?