Laser He-Ne

Celem ćwiczenia jest uruchomienie i przebadanie własności lasera He-Ne zbudowanego na otwartej ławie optycznej. Zestaw umożliwia zbudowanie lasera emitującego światło o różnych długościach fali, nie tylko typowej dla lasera He-Ne 632.8 nm oraz pomiar jego mocy i obserwację widma emitowanego światła.

Ćwiczenie może być wykonywane przez parę studentów.

Do przygotowania przed zajęciami:

 • Co to jest emisja wymuszona?
 • Co to jest inwersja obsadzeń?
 • Jaki jest mechanizm wzmocnienia światła w laserze?
 • Jaki jest warunek powstania akcji laserowej?
 • Co to jest rezonator optyczny i do czego służy w laserze?
 • Co to jest wiązka gaussowska?
 • Jaki jest rozkład natężenia światła w wiązce laserowej (poprzeczny i podłużny)?
 • Co decyduje o długości fali światła emitowanego przez laser?
 • Co to jest etalon i filtr Lyota (dwójłomny)?

Proponowany przebieg ćwiczenia:

 • Jeśli trzeba, wyjmij z wnęki lasera filtr/etalon.
 • Zgodnie z instrukcją wyjustuj laser zielony wspomagający ustawienie rezonatora
 • Wyjustuj rezonator
 • Włącz zasilanie rury lasera
 • Spróbuj uzyskać akcję laserową, jeśli trzeba robiąc małe ruchy lustrami rezonatora
 • Wyłącz zielony laser
 • Zoptymalizuj moc lasera He-Ne
 • Zarejestruj widmo lasera spektrometrem
 • Przebadaj zależności:
  • Mocy lasera od długości rezonatora
  • Częstości dudnień międzymodowych od długości rezonatora
 • Przy pomocy suwmiarki zbadaj zależność średnicy wiązki w rezonatorze od położenia
 • Wstaw filtr Lyota we wnękę, zoptymalizuj jego położenie
 • Spróbuj uzyskać emisję laserową na dł. fali 611 nm.
 • Dla emisji na dł. fali 611 nm zbadaj zależność mocy lasera od prądu płynącego przez rurę.