Dyfrakcja światła na ultradźwiękach

W ćwiczeniu badane jest zjawisko dyfrakcji światła laserowego na fali ultradźwiękowej wzbudzanej w cieczy. Jest to zjawisko wykorzystywane w konstrukcji modulatorów akustooptycznych.

Dzięki pomiarowi kąta ugięcia światła możliwe jest wyznaczenie długości fali ultradźwiękowej i prędkości dźwięku w różnych cieczach.

Ćwiczenie może być wykonywane przez parę studentów.