Drgania struny

Zagadnienia do przygotowania przed zajęciami:
  • Jak zależy częstość drgań od długości, siły naciągu, grubości struny?
  • Jak wyglądają kolejne mody drgań struny zamocowanej na końcach?
  • Gdzie są strzałki, a gdzie węzły?
  • Dlaczego elektromagnes wykrywający drgania struny pokazuje zmienne napięcie gdy struna drga?
  • Rozwiązać problem 6 z instrukcji do ćwiczenia (oddać rozwiązanie prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć).

Nie jest wymagane rozwiązanie wszystkich zadań z instrukcji!